Assortiment
Hoe lang na het overlijden de uitvaart dient plaats te vinden?

De tijd die tussen een overlijden en de begrafenis of crematie moet zitten staat in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging. De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. De uitvaart moet uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. Het weekeinde en feestdagen zijn geen formele werkdagen.

Waarom moet de as van een overledene wettelijk 1 maand worden bewaard ?

De enige rede waarom as van de overledene een maand moet worden opgeslagen is, zodat dit ter beschikking staat in geval van strafrechtelijk onderzoek.
Waar mag men overal as verstrooien?

U mag as verstrooien:
- waar dit niet door de gemeente verboden is en
- waar u toestemming hebt van de eigenaar van de grond.

Praktisch komt dit er op neer dat u bijna overal as mag verstrooien, als u uw gezond verstand gebruikt. Gemeenten kunnen regels stellen voor het verstrooien van as. Maar dat mag bijna overal, behalve op plaatsen zoals kinderspeelplaatsen (anders zouden kinderen in de zandbak van/met as zandkastelen kunnen bouwen) en op vuilnisbelten (niet piëteitsvol) en verkeersknooppunten (te gevaarlijk). In bossen, in uw eigen tuin of op de hei en dergelijke is het geen probleem.

U moet ook toestemming van de eigenaar van de grond hebben. U zou het waarschijnlijk ook niet fijn vinden als Jan en alleman as van familie bij u in de tuin of op uw grond zouden kieperen. Dus dat is een logische eis.
 
Sterftecijfers

Wanneer iemand overlijdt geeft een arts een Verklaring van Overlijden af en vult tevens een formulier in ten behoeve van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarom weet het CBS zeer nauwkeurig hoeveel mensen er jaarlijks overlijden. 

Als voorbeeld het sterftecijfer in Nederland over 2014

Orgaandonatie:

Wat is de rol van leeftijd bij het beoordelen of iemand daadwerkelijk donor kan zijn? Anders dan u waarschijnlijk zou denken. Bij elk orgaan en weefsel gelden andere leeftijdsgrenzen. Een paar voorbeelden: u kunt pas huid afstaan vanaf 20 jaar. Het hart van een 80-jarige is niet meer geschikt, maar die persoon kan nog prima donor zijn van huid. 

 De leeftijdsgrenzen: 

 Nieren 0 - 75 jaar 
 Lever 1 mnd - 75 jaar 
 Hart 0 - 65 jaar 
 Longen 0 - 60 jaar 
 Alvleesklier 5 - 65 jaar 
 Dunne darm 0 - 50 jaar 
 Hartkleppen man 1 - 60 jaar 
 Hartkleppen vrouw 1 - 65 jaar 
 Bloedvaten 1 - 45 jaar 
 Hoornvliezen 2 - 75 jaar 
 Huid 20 - 80 jaar 
 Botweefsel 17 - 55 jaar 

 
Terug naar de natuur:

Menselijke resten in de vorm van lijken of as belasten de natuur aanzienlijk. Natuurbegraven kan daarom in Nederland wel, maar onder strikte voorwaarden en op beperkte schaal. Het begraven van urnen met as heeft de voorkeur boven asverstrooiing of het ter aarde bestellen van een kist.
Dat blijkt uit een onderzoek dat wetenschappelijk bureau Alterra samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie vroeg om dat onderzoek, omdat het aantal mensen dat in de natuur begraven wil worden naar verwachting de komende jaren snel toeneemt. 
 
Algemeen
Home       
Vragen
Privacy
Voorwaarden
Contact
 
 
Betalingsmogelijkheden
iDeal
Overboeking vooraf
Ophalen
Betalen bij ontvangst
 
 
©2015 Doodgewone Winkel
Webdesign: Webton.nl